Avis Legal

Qui som

www.tapinpack.tictap.me  és un espai web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat de Bretenbits, S.L. amb domicili en C/ Entenza 218-224 Local 2 – 08029 Barcelona inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45072 , Foli 116, Fulla B 476047, Inscripció 1 i disposant del NIF B66647660 (d’ara endavant, Tapinpack) Bretenbits, S.L. amb domicili en C/ Entenza 218-224 Local 2 – 08029 Barcelona inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45072 , Foli 116, Fulla B 476047, Inscripció 1 i disposant del NIF B66647660  (d’ara endavant, Tapinpack)

La finalitat de  Tapinpack by Tictap  i el seu web  www.tapinpack.tictap.me, és la comercialització i distribució de serveis informàtics.

L’accés a  www.tapinpack.tictap.me  és gratuït, no estant prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica, i en aquest cas es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present Avís Legal. En tot cas, l’usuari no utilitzarà les informacions i continguts de Tapinpack, per a la realització d’activitats contràries a la Llei, la moral o l’ordre públic, respectant les condicions d’ús establertes per Tapinpack.

La utilització d’aquest espai web suposa l’acceptació del contingut en el present avís legal.

Política de privadesa

Mitjançant la present política de privacitat l’informem que, en compliment del que es preveu en la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en quants formularis i/o espais en els quals es requereixi de la seva identificació dins de la present pàgina web seran tractats per titularitat de Bretenbits, S.L., amb domicili en en C/ Entenza 218-224 Local 2 – 08029 Barcelona i disposant del NIF B66647660 (d’ara endavant, Tapinpack)

Legitimació i finalitat del tractament:

Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat d’atendre les seves consultes, prestar-li els serveis sol·licitats i facilitar-li informació sobre la nostra entitat.

Al mateix temps, les dades de contacte podran ser utilitzats per a la remissió de novetats i actuacions de dinamisme en el portal remetent, per correu electrònic, la informació relacionada Per a això, en el corresponent formulari haurà de prestar el seu consentiment exprés a la remissió d’aquesta informació. En qualsevol cas, si l’usuari volgués revocar aquest consentiment haurà de comunicar-lo per escrit, mitjançant correu electrònic, a [email protected]

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d’absència o incorrecció dels mateixos Tapinpack no podrà identificar-li correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre si escau.

Exercici de drets:

L’usuari consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic a l’adreça [email protected]  únicament identificant-se com a usuari de l’espai Web, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,  www.agpd.es,  per a iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per a atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per a utilitzar l’espai web de Tapinpack i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cadascun dels formularis en els quals Tapinpack sol·licita les seves dades personals són veraces, adquirint la responsabilitat d’informar a Tapinpack de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

Tapinpack ha implementat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat d’aquests, complint amb els requisits normatius, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per a evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia a cada moment, així com l’abast de control de Tapinpack.

Tapinpack podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que puguin produir-se.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.